Skip to content

Liturgie d.d.

Welkom
Mededelingen
Votum en groet
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
PreekĀ 
Belijden
Danken en bidden
Collecte
Zegen