Liturgie 24-november 2019 9.30

Welkom
Mededelingen
KerkenraadKaarsen worden aangestoken
Opw 717
Votum en groet
GK 111
Rom. 6 : 4 – 14
GK 28 : 1, 2, 3
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Gk 75 : 1, 2, 4, 5
Schatkist 1 en 4
Jes. 65 : 17 – 25
LB 766 : 1, 2, 3
Preek over Jes. 65 : 17, 18a
Opw 585
Gedenken:Muziek ‘Onuitsprekelijk mooi zingt Gods uitverkoren schare’
Gedicht We denken aan hen die ons zijn voorgegaan
Belijden
Opw 687
Danken en bidden
Collecte
LB 769 : 1, 2, 4, 6
Zegen